Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

992. Odlok o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina, stran 1440.

Na podlagi določil drugega odstavka 11. člena odloka o ustanovitvi, organizaciji in pooblastilih krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 55-3198/96) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 28. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
Na podlagi demokratično izražene volje občanov z volilno pravico v posameznih naseljih in krajevnih skupnostih, da živijo in organizirano delujejo v krajevnih skupnostih kot ožjih delih Občine Hrpelje-Kozina, se:
1. ustanovijo nove krajevne skupnosti in
2. na novo organizirajo obstoječe krajevne skupnosti.
Na novo se reorganizirajo obstoječe krajevne skupnosti v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi, po katerem so krajevne skupnosti ožji deli občin in so prenehale obstojati kot temeljna enota krajevne samouprave.
2. člen
Ustanovijo se nove krajevne skupnosti z dnem uveljavitve tega odloka, s pravico vstopa v pravice in obveznosti premoženja in pravic krajevnih skupnosti, iz katerih so se izločile, kakor sledi:
1. Krajevna skupnost Brezovica za naselje Brezovica v obsegu tega kraja z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za kraj Brezovica, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za ta kraj,
2. Krajevna skupnost Kozina za naselje Kozina, v obsegu tega kraja z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za kraj Kozina, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za ta kraj,
3. Krajevna skupnost Krvavi Potok, Mihele, Nasirec za kraje Krvavi Potok, Mihele in Nasirec, v obsegu tega kraja z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za kraj Krvavi Potok, Mihele, Nasirec, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za te kraje,
4. Krajevna skupnost Vrhpolje za naselje Vrhpolje v obsegu tega kraja z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za kraj Vrhpolje, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za ta kraj.
3. člen
Na novo se statusno reorganizirajo in nadaljujejo svoje delo po novih predpisih naslednje, že obstoječe krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Artviže za kraj Artviže, v dosedanjem obsegu,
2. Krajevna skupnost Gradišče pri Materiji za kraj Gradišče v dosedanjem obsegu,
3. Krajevna skupnost Hrpelje za naselja Hrpelje, Tublje in Slope, v obsegu z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za kraj Hrpelje, Tublje, Slope, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za te kraje z obveznostjo delitve premoženja in pravic s krajevnimi skupnostmi, ki so se iz KS Hrpelje na novo organizirale,
4. Krajevna skupnost Materija za kraje Bač, Gradišica, Materija, Povžane, Rožice in Skadanščina v obsegu teh krajev z mejami po podatkih Geodetske uprave Slovenije za te kraje, in po šifrantu naselij ter podatkih o gospodinjstvih za te kraje z obveznostjo delitve premoženja in pravic s KS Brezovica,
5. Krajevna skupnost Obrov za kraje Brezovo Brdo, Golac, Javorje, Obrov in Poljane v dosedanjem obsegu,
6. Krajevna skupnost Ocizla za kraje Beka, Klanec, Ocizla in Petrinje v dosedanjem obsegu,
7. Krajevna skupnost Prešnica za kraj Prešnica in Brgod v dosedanjem obsegu,
8. Krajevna skupnost Rodik za kraj Rodik v dosedanjem obsegu,
9. Krajevna skupnost Slivje za kraje Hotična, Kovčice, Markovščina, Mrše, Orehek, Ritomeče, Slivje in Velike Loče v dosedanjem obsegu,
10. Krajevna skupnost Tatre za kraj Tatre v dosedanjem obsegu.
4. člen
Meje med krajevnimi skupnostmi (2. in 3. člena tega odloka) se raztezajo po zunanjih mejah posameznih obrobnih krajev, ki tvorijo krajevno skupnost, skladno s podatki šifranta naselij in grafičnih prikazov Geodetske uprave Slovenije ter s podatki o gospodinjstvih v teh krajih.
5. člen
Volilni imeniki za kraje v krajevnih skupnostih (2. in 3. člen tega odloka) ostanejo tehnično nespremenjeni; volilni imenik za novo krajevno skupnost (2. člen tega odloka) je seštevek volilnih imenikov posameznih krajev, ki tvorijo posamezno krajevno skupnost.
6. člen
Najvišji organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Najnižje število članov sveta krajevne skupnosti je pet.
Število članov sveta krajevne skupnosti je določeno s statutom krajevne skupnosti za krajevne skupnosti iz 3. člena tega odloka; za novoustanovljene krajevne skupnosti je določeno število članov sveta krajevne skupnosti, in sicer za:
1. Krajevno skupnost Brezovica pet članov,
2. Krajevno skupnost Kozina sedem članov,
3. Krajevno skupnost Krvavi Potok, Mihele, Nasirec pet članov,
4. Krajevno skupnost Vrhpolje pet članov.
7. člen
Najvišji akt krajevne skupnosti je statut krajevne skupnosti, ki ga mora svet krajevne skupnosti sprejeti v roku enega meseca po ustanovitvi nove krajevne skupnosti (2. člen tega odloka) ali ga v istem roku prilagoditi novim predpisom za krajevno skupnost iz 3. člena tega odloka.
Za sprejem statuta krajevne skupnosti je potrebno, da se zanj izrečejo člani sveta krajevne skupnosti z dvetretjinsko večino vseh članov sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Ta odlok je sprejet z dvetretjinsko večino vseh svetnikov Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
V pomanjkanju določil v tem odloku se smiselno uporabljajo občinski predpisi ter državni predpisi s posameznega področja.
Št. 2479/96
Hrpelje-Kozina, dne 28. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti