Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2190. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih, stran 3629.

Na podlagi 10. točke 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih
1. člen
V pravilniku o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih (Uradni list RS, št. 36/96) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
Mesečni prejemki iz 2. in 3. člena tega pravilnika dospejo v izplačilo prvega dne v mesecu, za katerega se opravi izplačilo.
Izplačila prejemkov iz prejšnjega odstavka se nakažejo tistega dne, ko dospejo v izplačilo. Če pa je ta dan sobota, nedelja ali praznik, pa prvi delovni dan po tem dnevu.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
Upravne enote v tekočem mesecu za vsakega upravičenca pripravijo in obdelajo podatke, potrebne za izplačilo za naslednji mesec.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
Upravne enote posredujejo obdelane podatke najkasneje do 10. v mesecu za naslednji mesec centralni enoti, ki najkasneje do 15. v mesecu opravi zbirno obdelavo podatkov.
4. člen
20. člen pravilnika se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-03/11-96
Ljubljana, dne 13. junija 1997.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost