Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997

Kazalo

1819. Odlok o imenovanju novega naselja Log v Bohinju, stran 2856.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 9. in 77. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 29. redni seji dne 7. maja 1997 sprejel
O D L O K
o imenovanju novega naselja Log v Bohinju
1. člen
Na območju Občine Bohinj se imenuje novo naselje Log v Bohinju.
2. člen
Novo naselje obsega zaselek Log, ki je bil do sedaj v sklopu naselja Lepence.
3. člen
Meja naselja in statističnega okoliša je prikazana v kartografskih prikazih ROTE v merilu 1:5000, območje oštevilčenja stavb je prikazano v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000.
Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo v Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi v Kranju, izpostava v Radovljici, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, po uradni dolžnosti, uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za označevanje naselja bremenijo proračun občine.
6. člen
Geodetska uprava mora izvesti preoštevilčenje hišnih številk in namestiti tablice na stavbe v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 1997 dalje.
Št. 061-45/97
Bohinjska Bistrica, dne 7. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina