Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

406. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi, stran 642.

Na podlagi 78. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na svoji 10. seji, dne 20. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi.
VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE
2. člen
Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov, posamezna gospodinjstva, industrija in ostali koristniki odlagališča plačujejo odškodnino od vrednosti odvoza odpadkov.
3. člen
Višina odškodnine, način in rok nakazila bosta urejena v pogodbi, sklenjeni in dogovorjeni med Občino Lendava in pooblaščenim podjetjem za odvoz komunalnih odpadkov.
Za določitev višine odškodnine je potrebno predhodno soglasje Občinskega sveta občine Lendava.
4. člen
Pooblaščeno podjetje za odvoz komunalnih odpadkov zaračunava odškodnino povzročiteljem kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
5. člen
Zbrana sredstva se nakažejo na žiro račun Občine Lendava in so namenska. Uporabljajo se izključno za zaključitev prve etape prve faze deponije in pripravo druge etape prve faze ter izgradnjo rastlinske čistilne naprave na odlagališču odpadkov in za sofinanciranje ter vzdrževanje infrastrukturnih objektov v k.o. Dolga vas.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Odlok velja do sprejetja ustreznega državnega predpisa, ki bo urejal plačevanje odškodnine za razvrednotenje okolja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0001/96
Lendava, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost