Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

380. Zakon o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-C), stran 617.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-C)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996.
Št. 001-22-13/96
Ljubljana, dne 8. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-C)
1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) se v drugi alinei prvega odstavka 28. člena besedilo “zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zavodu” nadomesti z besedama “delavcev zavoda”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/91-1/30
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost