Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996

Kazalo

2964. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina, stran 4302.

Na podlagi 120. člena v zvezi s prvo alineo 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 13. redni seji dne 20. 6. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Hrpelje-Kozina
1. člen
V celoti se črtajo določila 6., 8., 44. in 45. člena statuta.
2. člen
Doda se nov 6. člen, ki se v celoti glasi:
“Ožji deli občine so krajevne skupnosti, v katerih so organizirani občani posameznega kraja, dela kraja ali več krajev.
O ustanovitvi nove krajevne skupnosti na nekem območju se izrečejo občani tega območja na zboru občanov.
Krajevne skupnosti so pravne osebe.
Ustanovitev, organizacija in pooblastila krajevnih skupnosti so določeni v odloku o ustanovitvi, organizaciji in pooblastilih krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina.
Odlok sprejme občinski svet po postopku za sprejem in spremembo statuta in ima isto veljavo kot statut.”
3. člen
Doda se nov 44. člen, ki se v celoti glasi:
“Najvišji organ krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti, ki ima liho število članov. V njem mora biti zagotovljena zastopanost vsake vasi ali kraja z najmanj enim članom, odvisno od velikosti kraja.
Pristojnosti, organiziranost in delovanje krajevnih skupnosti so podrobneje določeni v odloku o ustanovitvi, organizaciji in pooblastilih krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve se na podlagi določila 122. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 57/96-OS
Hrpelje-Kozina, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost