Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996

Kazalo

2947. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Zavrč, stran 4291.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US RS in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Zavrč
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 24/96) se na koncu prvega odstavka 2. člena doda naslednje besedilo:
– k.o. Goričak, na parc. št.
341, 343, 353, 354, 351, 342/1, 350/1, 350/2, 350/3, 117/1, 121, 304/1, 315 in 318/1
– k.o. Hrastovec, na parc. št.
559/2, 560/2, 561/2, del 915, 1008/2, 1009, 779/8, 779/2 in 780/4
– k.o. Gorenjski vrh, na parc. št.
126/1, 414, del 413 in del 269/2
– k.o. Belski vrh, na parc. št.
274/1
– k.o. Korenjak, na parc. št.
60/2, del 16/1, 16/2, 16/3 in 14
– k.o. Turški vrh, na parc. št.
1007/4
– k.o. Veliki vrh, na parc. št.
16/1 in 16/3.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se število “32,93” nadomesti s številom “39,29”.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-0074/96
Ljubljana, dne 22. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost