Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2223. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče-Nadgorica, stran 2862.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 4. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče–Nadgorica
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče–Nadgorica (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 27/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče–Nadgorica, ki jih je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352-256/95 v aprilu 1996.”.
2. člen
V 57. členu se v poglavju A) alinea e) spremeni tako, da se glasi:
“e) Zelene površine na severnem in vzhodnem delu ureditvenega območja (9A/1) so namenjene športnorekreacijskim programom, inštitutskim dejavnostim ter javnemu zelenju.
Vzhodno od športnega centra je novogradnja objektov dovoljena le v 80 m pasu ob Šlandrovi ulici.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije mora investitor pridobiti celostno urbanistično ter arhitektonsko rešitev ter pridobiti soglasje pristojne strokovne službe za urbanizem.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-8/96
Ljubljana, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost