Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1434. Odredba dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 1988.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS št. 1 /79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 12/96) se v 2. členu na koncu prvega odstavka doda:
Podkrajšek Janko, Podgaj 2, Ponikva
Sl. gora       211/2   vinograd     4     2260   277
Volavšek Janko, Lemberg 25, Šmarje
Lemberg okolica   462/1   vinograd     2     952   154
Skale Milan, Topolovec, Podplat
Lemberg okolica   469/1   pašnik      6     1835    21
           469/2   vinograd     4     1416    21
           468    travnik     6     478    21
Lisec Marija, Janko, Dobovec pri Rogatcu
Sladka gora     311    pašnik      5     263   306
           312    vinograd     2     3129   306
           309/1   vinograd     2     1303   306
Mužerlin Jože, (Rodež Jera), Brezje 3, Sv. Štefan
Orehovec       820    vinograd     5     3068    58
Majcen Janko, Polžan. vas 11, Šmarje pri Jelšah
Lemberg okolica   956    pašnik      5     1970   259
           957    vinograd     3     4337   259
           957    vinograd
Čokl Miran, Vršna vas 7, p. Pristava/M.
Vršna vas      72    njiva      6     1457   272
           68    njiva      7     504   272
           70    pašnik      3     3039   272
Benčina Štefan, Zg. Tinsko 38, p. Loka/Žusmu
Tinsko        841/2   vinograd     6     6666   120
           838/1   vinograd     6     1963   121
           844    pašnik      6     6712   120
Hlupič Darko, Rog. gorca 7, Pristava/M.
Roginska       1628   pašnik      4     4370   169
Vrbek Anton, Bezgovica 1, Pristava/M.
Zibika        668    vinograd     5     2248    72
           658/1   npl.            3653    45
Smole Roman, Zibika 39, Pristava/M.
Zibika        631    pašnik      4     2243   261
Namurš Franc, Vida, Sp. Tinsko 9, p. Loka/Žusmu
Tinsko        496/4   vinograd     5     3446   492
           496/5   pašnik      5     972   492
           496/6   pašnik      5     344   492
           499/3   pašnik      5     636   492
Čepin Jurij, Vidovica 7, Pristava/M.
Vonarje       411    vinograd     6     2155    11
           411    pašnik      4     600    11
Čokl Vincenc, Strtenica 2, p. Pristava/M.
Vršna vas      516/1   vinograd     4     1576   337
           516/3   pašnik      4     646   337
Planinšek Miroslav, Vršna vas 3, Pristava/M.
Vršna vas      6     pašnik      4     2704    2
           7     vinograd     6     2800    2
           7     pašnik      3     1804    2
Zorin Valter, Pečica 11, p. Podplat
Lemberg okolica   606/1   vinograd     3     1137    86
           606/3   vinograd     3     1280    86
           606/4   vinograd     3     3278    86
           611    vinograd     3     988    86
Golob Jurij, Sp. Ponkvica
Spodnja Ponkvica   154    sadovnjak    5     1766    3
           154    vinograd     5     4234    3
           154    pašnik      6     5329    3
           155/2   sadovnjak    5     901    3
Smole Anica, Vrh 30
Bobovo        432    pašnik      5     2061    14
           429    vinograd     5     3054    14
           430    pašnik      4      90    14
           431    pašnik      4      79    14
Stojan Franc, Pijovci 8
Pijovci       545/2   vinograd     5     1033    48
           544/2   travnik     6     956    48
           543    pašnik      4     928    48
           545/1   pašnik      4     450    48
Čebular Jože, Požanska gora
Sladka gora
Šket Janez, Jerovska vas 4
Lemberg
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/01/96
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost