Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995

Kazalo

805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine, stran 1254.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in enajste alinee 2. točke drugega odstavka 54. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
1. člen
V pravilniku za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine (Uradni list RS, št. 23/94) se v prvem odstavku 2. člena alinea pod a) dopolni tako, da se glasi:
“organizirane skupine otrok in mladine (v šolah, vzgojno-varstvene organizacije, mladinske organizacije, društva, sindikati itd.) tudi, če vključujejo begunske otroke in mladino.”
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se številka “30” nadomesti s številko “20”.
V drugem odstavku se za besedo “avtobusni” doda nov vrinjeni stavek, ki se glasi:
“in pri prevozih z izrednimi vlaki,”.
3. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Do sredine decembra tekočega leta, morajo upravičenci pod alineo a) prvega odstavka 2. člena, oddati društvom PZS plan voženj za naslednje koledarsko leto.”
4. člen
V drugi alinei prvega odstavka 6. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
“Dva izvoda zahtevka hrani Počitniška zveza Slovenije.”.
5. člen
Peta točka druge alinee prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“povzetek programa potovanja v obsegu največ A4 formata”.
6. člen
Za sedmo točko druge alinee prvega odstavka 6. člena se doda nova osma točka, ki se glasi:
“V primeru, da organizacija, ki vlaga zahtevek, nima statusa Nacionalne mladinske organizacije, mora poleg naročilnice in zahtevka priložiti tudi z žigom potrjen poimenski seznam udeležencev potovanja z letnicami njihovega rojstva.”
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-3/95
Ljubljana, dne 14. februarja 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina