Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2400. Odredba o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer, stran 3961.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 29/86), 7. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v mestu in naseljih na območju Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 20/88) 60. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) in sklepa IS SO Ljutomer z dne 17. 5. 1994 izdaja župan Občine Ljutomer
O D R E D B O
o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer
1. člen
S to odredbo se na območju mesta Ljutomer določa cestno prometna ureditev na mestnih ulicah, cestah in trgih.
2. člen
Prednostna cesta – obvoznica je Prešernova cesta do križišča z ulico Slavka Osterca, ulica Slavka Osterca in Ulica Rajh Nade od križišča z ulico Slavka Osterca s priključkom na Ormoško cesto in Ormoška cesta, ter Jeruzalemska cesta.
3. člen
Enosmerne ceste so:
– Ulica Jana Ribiča z uvozom iz Poljske poti in izvozom na Užiško cesto,
– Ulica Vinka Megle z uvozom iz Užiške ulice in izvozom na Poljsko pot,
– del Volkmerjeve ulice med Vrtno ulico in Kaučičevo ulico z uvozom iz Vrtne in izvozom iz Vrtne in izvozom na Kaučičevo, Severni del Volkmerjeve ulice ima dvosmeren promet s tem, da se za zavijanje v levo uporablja vezalka med Volkmerjevo ulico in Starim trgom. Pri izvozu na Ormoško cesto pa je obvezna smer desno,
– Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na Postružnikovo ulico,
– Postružnikova ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Stari trg,
– Ulica Cirila Jureša z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Prešernovo ulico,
– del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklošičevim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in izvozom na Miklošičev trg,
– Kerenčičeva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvozom na Miklošičev trg,
– Ulica Frana Kovačiča z uvozom iz Užiške ulice in izvozom na Ulico Rajh Nade,
– Ulica Viktorja Kukovca z uvozom in Ulice Rajh Nade in izvozom na Ulico Slavka Osterca,
– Cesta ob Blagovnici na Glavnem trgu je enosmerna v smeri Ormoške ceste,
– na izvozu vseh enosmernih ulic se postavi prometni znak STOP,
– cesta ob zgradbi PTT Ljutomer na Glavnem trgu je enosmerna v smeri Prešernove ceste;
– del Ormoške ceste od križišča s Starim trgom preko Glavnega trga po Prešernovi cesti do križišča s Kajuhovo ulico,
– na Starem trgu je krožni enosmerni promet okrog zelenice v smeri nasprotno urinemu kazalcu,
– Avtobusna postaja – uvoz iz severne strani, izvoz iz južne strani.
4. člen
Slepe ulice so:
– Zacherlova ulica – oba kraka,
– vzhodni del ulice Bratov Pihlar,
– vzhodni del Vrtne ulice,
– Ulica ob progi,
– Ulica Frana Kovačiča – odsek proti gasilskemu domu,
– Maistrova ulica,
– Cankarjeva ulica,
– Grosmanova ulica,
– Ulica I. Slovenskega tabora,
– Trstenjakova ulica,
– Ulica Staneta Rozmana,
– severni del Kidričeve ulice,
– Ulica 9. maja.
5. člen
Za motorni promet je zaprta Ulica Joška Berdena.
6. člen
Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo) Glavni trg s tem, da se tovorni promet z ustreznimi znaki preusmeri na obvoznico.
7. člen
Dostava blaga k trgovinama Vesna – Blagovnica in Semenarna Ljubljana enota Ljutomer se opravlja iz Posružnikove ulice.
Dostava blaga k trgovinam na Glavnem trgu in Starem trgu se opravlja iz Glavnega in Starega trga.
Dostava blaga v trgovino Sava – prodajalna Ljutomer se opravlja iz Prešernove ceste.
Dostava blaga v trgovino Kolonijale – prodajalna Klas se opravlja iz Kajuhove ulice.
Dostava se opravlja dnevno od 6. do 11. ure. Čas razkladanja je dovoljen največ 30 minut.
8. člen
Na vseh ostalih mestnih ulicah je dovoljen dvosmerni promet.
9. člen
Ustavljanje in parkiranje motornih vozil na vozišču je s prometnimi znaki prepovedano na Ormoški cesti, Jeruzalemski cesti, Ulici Rajh Nade, Ulici Slavka Osterca, Prešernovi ulici, Kolodvorski ulici in vseh ostalih ulicah, na katerih niso urejena parkirna mesta.
10. člen
Na glavnem trgu, na južnem delu Starega trga, na Miklošičevem trgu, Ulici Jureša Cirila in delu Prešernove ulice od Glavnega trga do Kajuhove ulice se za parkiranje uvede modra cona s katero se omejuje čas brezplačnega parkiranja do 2 ur. Po izteku tega časa pa se plačuje parkirnina, ki bo določena s posebnim predpisom.
11. člen
Za postavitev in redno vzdrževanje cestno-prometne signalizacije ter opremo ulic, cest in trgov z drugimi napravami, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa po tej odredbi, skrbi Krajevna skupnost Ljutomer in Cestno podjetje Murska Sobota (upravljalec cest in ulic).
12. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Policijska postaja Ljutomer in Občinska komunalna nadzorstvena služba.
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o ureditvi cestnega prometa v mesto Ljutomer (Uradni list SRS, št. 20/89).
Št. 347-1/95
Ljutomer, dne 24. avgusta 1995.
Župan
Občine Ljutomer
Ludvik Bratuša dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost