Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

2044. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani, stran 3221.

Na podlagi 45.c člena in v povezavi s 45.f členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
1. člen
V uredbi o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94) se v 4. členu dodajo v
- katastrski občini Bizovik, M1 : 1000: parcelna številka ’552/2’,
- katastrski občini Slape, M1 : 1000: parcelna številka ’434/1, 479/4, 526/2, 528/2’,
- katastrski občini Zadobrova, M1 : 2880: parcelna številka ’1405/3’,
- katastrski občini Podgorica, M1 : 1000: parcelna številka ’865/2, 912/2, 952/2’,
- katastrski občini Podgorica, M1 : 2880: parcelna številka ’788’.
2. člen
V 4. členu uredbe se v
- katastrski občini Slape, M1 : 1000: parcelna številka ’328’ nadomesti s številko ’328/5’, parcelna številka ’5p49/2p’ nadomesti s številko ’549/2’,
- katastrski občini Zadobrova, M1 : 1000: parcelna številka ’334/1’ nadomesti s številko ’334’.
3. člen
V 5. členu uredbe se v
- katastrski občini Stožice, M1 : 1000: parcelna številka ’130p6/2’ nadomesti s številko ’1306/2’, parcelna številka ’181p7/4’ nadomesti s številko ’1817/4’.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-1/8-8
Ljubljana, dne 20. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost