Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

874. Odlok o simbolih občine Črnomelj, stran 1432.

Na podlagi določbe 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 21/ 89) je Skupščina občina Črnomelj na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o simbolih občine Črnomelj
1. člen
Simbola občine Črnomelj sta grb in zastava, ki simbolizirata občino Črnomelj kot samoupravno lokalno skupnost.
Uporabljati se smeta le na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva občine Črnomelj.
2. člen
Grb občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj.
Grb ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je stolp iz pečata mesta Črnomlja iz leta 1587.
3. člen
Zastava občine Črnomelj je zeleno-belo-zelena, z grbom občine Črnomelj v sredini. Zelena barva je svetlo zelena. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.
Središče grba na zastavi je v presečišču diagonal zastave. Gornji in spodnji del grba segata do polovice obeh zelenih polj zastave.
4. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– na listinah, ki jih izstavlja občinska skupščina v svečani obliki in na publikacijah, ki jih izdaja,
– na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih občine Črnomelj.
Grb in zastava se uporabljata:.
– ob prireditvah, ki jih neposredno organizira občinska skupščina oziroma njihov pokrovitelj,
– ko predstavniki občinske skupščine sprejemajo pomembnejše osebnosti, delegacije ali predstavnike,
– za okrasitev prostorov, kjer je sedež občinske skupščine oziroma so seje zborov občinske skupščine.
Grb in zastavo občine smejo uporabljati tudi krajevne skupnosti, politične, družbene in druge organizacije, ki delujejo v občini Črnomelj:
– na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki jih izdajajo oziroma podeljujejo,
– na krojih, oblačilih ali drugih simbolih, s katerimi nastopajo njihovi člani,
– za okrasitev prireditvenih prostorov ob pomembnejših prireditvah.
Zastava občine Črnomelj se uporablja za okrasitev ulic v naseljih ob državnih in občinskem prazniku ter ob praznikih krajevnih skupnostih. Zastava je stalno izobešena na stavbi Skupščine občine Črnomelj.
Ob državnih praznikih in občinskem prazniku se izobesi zastava poleg državne zastave, in sicer na levi strani državne zastave, gledano v smeri izobešenih zastav.
5. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi oddelek za notranje zadeve, ki daje potrebna, pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, izdaja takšna dovoljenja, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Opravila iz navedenih pristojnosti opravlja po navodilu, ki ga izda Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
6. člen
Podjetja, ki imajo sedež v občini Črnomelj lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti:
– v zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– v obliki našitkov,
– v obliki spominkov in značk.
7. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja iz 5. člena tega odloka podjetja ali zasebniki, ki opravljajo kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska ali šiviljska opravila.
8. člen
Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu drugače neprimernih simbolov občine Črnomelj.
9. člen
Z denarno kaznijo 6.000 SLT se kaznuje za prekršek pravno ali fizično osebo, ki uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z določili tega odloka.
Z denarno kaznijo 3.000 SLT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/92
Črnomelj, dne 25. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti