Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3419. Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, stran 10565.

  
Na podlagi desetega odstavka 130. člena in petega odstavka 138. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazca, na katerem lahko podjetje pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi potrošniku informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, ter vsebino in obliko obrazca za odstop potrošnika od pogodbe, v skladu z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 64), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).
2. člen 
(obrazec za predpogodbene informacije) 
Podjetje lahko potrošniku pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(obrazec za odstop od pogodbe) 
Potrošnik lahko odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, z odstopno izjavo, ki jo poda na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/14 in 130/22 – ZVPot-1).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-313/2022
Ljubljana, dne 28. oktobra 2022
EVA 2022-2130-0032
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti