Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2021 z dne 19. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2021 z dne 19. 1. 2021

Kazalo

148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah, stran 379.

  
Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah 
1. člen 
V Pravilniku o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 76/19) se v 1. členu besedilo »Direktivo 2017/2108/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 40)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/411 z dne 19. novembra 2019 o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje glede varnostnih zahtev za potniške ladje, ki opravljajo notranja potovanja (UL L št. 83 z dne 19. 3. 2020, str. 1)«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Priloge III Direktive 2009/45/ES«.
V tretjem odstavku se besedilo »Priloge 1 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Priloge III Direktive 2009/45/ES«.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »Prilogo 2« nadomesti z besedilom »Prilogo II Direktive 2009/45/ES«, besedilo »Prilogo 3« pa z besedilom »Prilogo 1«.
4. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se črtata.
Dosedanja Priloga 3 postane Priloga 1.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 19. septembra 2021.
Št. 007-480/2020/14
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2020-2430-0119
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost