Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2021 z dne 19. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2021 z dne 19. 1. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

147. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potniških ladjah
149. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19
150. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o razglasitvi območja Črne na Koroškem kot ogroženo območje zaradi nalezljive bolezni COVID-19
151. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za zdravstveno osebje RadoMaVasRad«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

152. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

OBČINE

Krško

153. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško za leto 2021

Ljubljana

154. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
155. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Log-Dragomer

156. Odlok o pokopališkem redu Občine Log - Dragomer
157. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Log - Dragomer

Murska Sobota

158. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2021

Turnišče

159. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2021
AAA Zlata odličnost