Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 4081.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21 in 63/21) se v 1. členu v drugem odstavku v drugi alineji črta besedilo »tretjega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 3. člena in«.
2. člen 
2. in 3. člen se črtata.
3. člen 
V 8. členu se črta besedilo »2., 3. in«.
4. člen 
V 9. členu se črta besedilo »2., 3. in«.
5. člen 
V 10. členu se v petem odstavku v 1. točki za besedilom »schengenskega območja« dodata vejica in besedilo »Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji«.
V šestem odstavku se za besedilom »schengenskega območja« dodata vejica in besedilo »Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji«.
6. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »schengenskega območja« dodata vejica in besedilo »Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji«.
V šestem odstavku se za besedilom »schengenskega območja« dodata vejica in besedilo »Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji«.
7. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
8. člen 
V 15. členu se besedilo »2. maja 2021« nadomesti z besedilom »9. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odlok začne veljati 28. aprila 2021.
Št. 00717-35/2021
Ljubljana, dne 26. aprila 2021
EVA 2021-1711-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost