Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1560. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, stran 3459.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) ter drugega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) objavljam ponovni
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije me je dne 17. 6. 2020 z dopisom št. 700-03/20-0002/8 obvestil, da predlagani kandidat po pozivu, ki sem ga objavil v Uradnem listu RS, št. 9/20 z dne 14. 2. 2020 na tajnem glasovanju ni prejel zadostnega števila glasov za imenovanje. Na tej podlagi objavljam ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.
Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do petka, 11. septembra 2020 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-1/2020-59
Ljubljana, dne 26. junija 2020
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost