Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4887.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS) 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 26/16) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 38. seji dne 24. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/11) se v 2. točki tretjega odstavka 9. člena »Postavitev gostinskega vrta« doda stavek:
»V primeru postavitve dodatne ponudbe gostinskega vrta kot so na primer otroška igrala, vitrine za prodajo sladoleda, razno peko in podobno se lahko tlorisna velikost ograjenega gostinskega vrta poveča za 20 m2«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi.
Št. 370-22/2011
Slovenj Gradec, dne 26. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti