Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1389. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev, stran 4606.

  
Na podlagi šestega odstavka 10. člena, sedmega odstavka 12. člena, šestega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 16. člena in za izvajanje 15. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 107/13) se naslov IV. poglavja spremeni, tako da se glasi:
»IV. KRITERIJI ZA DOLOČITEV FFS ZA NEPOKLICNO RABO V PROMETU «. 
2. člen 
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
»10. člen
(Kriteriji za določitev FFS za nepoklicno rabo) 
(1) Za nepoklicno rabo so dovoljena tista FFS, ki so na seznamu FFS navedena kot FFS, dovoljena za ekološko pridelavo, in glede velikosti pakiranja izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
− so pakirana v embalaži, katere velikost ustreza koncentratu za pripravo mešanice za enkratno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja do 500 m2, ali
− so pakirana kot gotovi pripravek za neposredno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja do 500 m2.
(2) Seznam FFS iz prejšnjega odstavka je dostopen na spletnih straneh Uprave.«.
3. člen 
11., 12. in 13. člen se črtajo.
4. člen 
Priloga 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2019.
Št. 007-437/2017
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2017-2330-0104
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost