Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

866. Uredba o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje, stran 2547.

  
Na podlagi šestega odstavka 8.b člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje 
1. člen 
S to uredbo se določa metodologija za določitev višine nadomestila za uporabo zemljišč ob državni meji zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, ki otežuje redno rabo zemljišča.
2. člen 
(1) Letno nadomestilo za kvadratni meter (m2) zemljišča iz prvega odstavka 8.a člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) se izračuna, upoštevaje podatke iz uradnih evidenc, po naslednji formuli:
1. kmetijska in gozdna zemljišča: bonitetna ocena zemljišča x faktor 0,006 eura za m2;
2. vodna in neplodna zemljišča: 0,025 eura za m2;
3. pozidana zemljišča: 0,30 eura za m2.
(2) Upravičenec je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na obdobje, to je število dni v koledarskem letu, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Površina, na kateri je otežena redna raba zemljišča, se določi glede na obseg posega na zemljišču.
(3) Površina zemljišča, na katerem je otežena redna raba zemljišča zaradi postavitve, namestitve, uporabe ali vzdrževanja varovalne ograje ali druge tehnične ovire iz drugega odstavka 8.a člena zakona, se določi tako, da se dolžina varovalne ograje ali druge tehnične ovire pomnoži s petimi metri širine.
(4) Upravičenec do nadomestila lahko v postopku odmere nadomestila dokazuje, da je otežena redna raba zemljišča na večji površini ali v drugem obdobju, kot se ju ugotovi na podlagi četrtega odstavka 8.b člena zakona, ali večinoma pri drugi vrsti dejanske rabe ali bonitetne ocene, kot izhaja iz uradnih evidenc.
(5) Če iz evidence zemljiškega katastra podatka o boniteti zemljišča v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin ali podatka o vrsti dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč, ni mogoče ugotoviti, se prizna boniteta zemljišča ali vrsta dejanske rabe, kot jo imajo primerljiva sosednja zemljišča.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-1/2017
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
EVA 2017-1711-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost