Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

294. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk, stran 1035.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje drugega odstavka 8. člena in ARO.OPS.230 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/1329 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije, izdaja direktor agencije naslednjo
O P E R A T I V N O – T E H N I Č N O    Z A H T E V O
za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva za izvajanje ARO.OPS.230 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/1329 z dne 31. julija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operacij zrakoplovov, registriranih v tretjih državah, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Unije (v nadaljnjem besedilu: Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012) določa moteč razpored za vse operaterje v komercialnem zračnem prevozu, ki jim je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala spričevalo letalskega prevoznika oziroma druga dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter razmerje med pripravljenostjo na letališču in delovnim časom med letom za zračne taksi operacije, nujno medicinsko pomoč in operacije CAT z enim pilotom.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Komisije (EU) št. 965/2012.
3. člen 
(določitev motečega razporeda) 
Vsi operatorji v komercialnem zračnem prevozu, ki jim je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala spričevalo letalskega prevoznika oziroma druga dovoljenja za opravljanje dejavnosti, morajo za namen omejitev trajanja letenja uporabljati zgodnji tip motečih razporedov.
4. člen 
(razmerje med pripravljenostjo na letališču in delovnim časom med letom)
Za zračne taksi operacije, nujno medicinsko pomoč in operacije CAT z enim pilotom glede razmerja med pripravljenostjo na letališču in delovnim časom med letom na letališču velja:
(a) če pripravljenosti na letališču ne sledi obveznost delovnega časa (FDP), sledi počitek, kot to določa ORO.FTL.235 Poddela FTL Dela ORO Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012;
(b) če se določi letalski delovni čas (FDP) med pripravljenostjo na letališču, velja sledeče:
– letalski delovni čas (FDP) se šteje od začetka letalskega delovnega časa (FDP). Najdaljši letalski delovni čas (FDP) se skrajša za čas pripravljenosti, ki je daljši od 4 ur;
– najdaljše skupno trajanje pripravljenosti na letališču in določenega letalskega delovnega časa (FDP), kot je določeno v (b) in (d) ORO.FTL.205 Poddela FTL Dela ORO Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012, znaša 16 ur.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. februarja 2016.
Ljubljana, dne 2. februarja 2016
Rok Marolt l.r.
Direktor Javne agencije za civilno 
letalstvo RS 

AAA Zlata odličnost