Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3630. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2015, stran 10127.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) ter 47. in 103. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2015
1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2015. Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja do 31. 3. 2015. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2015 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2014 in za iste programe kot v letu 2014.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta za obdobje januar–marec 2014 znašajo 3.182.472,13 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
4. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2014.
6. člen
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna, so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2015.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 410-181/2014-1
Medvode, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.