Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1604. Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 4230.

Na podlagi tretjega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 5. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1. člen
S tem aktom se določijo vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote.
2. člen
Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije znaša 1,22335 eura.
3. člen
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:
+------------------------------------------+--------------------+
|                     | Mesečni prispevek |
|  Odjemna skupina končnih odjemalcev  | na kW obračunske |
|                     |  moči v eurih  |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  1.  |VN T > 6000 - PR.OMR      |    3,40460   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  2.  |VN T > 6000 - DIS.OMR      |    4,06049   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  3.  |VN 2500 < T < 6000 - PR.OMR   |    2,85022   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  4.  |VN 2500 < T < 6000 - DIS.OMR  |    1,33408   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  5.  |VN T < 2500 - PR.OMR      |    3,10523   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  6.  |VN T < 2500 - DIS.OMR      |    1,96131   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  7.  |SN zbiralke - T > 2500     |    2,78866   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  8.  |SN zbiralke - T < 2500     |    2,80168   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  9.  |SN T > 2500           |    2,10880   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  10.  |SN T < 2500           |    1,15684   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  11.  |NN zbiralke T > 2500      |    3,77178   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  12.  |NN zbiralke T < 2500      |    2,22081   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  13.  |NN t > 2500           |    3,39822   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  14.  |NN t < 2500           |    1,79098   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  15.  |NN brez merj.moči        |    0,80943   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
|  16.  |Gosp.odjemalci         |    0,58844   |
+---------+--------------------------------+--------------------+
4. člen
Prispevek od porabe trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote na MWh dobavljene energije znaša 0,99627 eura.
5. člen
Za posamezno prodajno enoto trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote se določijo naslednje vrednosti prispevka na prodajno enoto energenta:
+-------------------+------------+---------------------+
|   Energent   | Prodajna | Prispevek v eurih na|
|          |  enota  |  prodajno enoto  |
|          |      |   energenta   |
+-------------------+------------+---------------------+
|Zemeljski plin   |  Sm3   |    0,00943    |
+-------------------+------------+---------------------+
|ELKO        |   l   |    0,00996    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Kurilno olje    |   kg   |    0,01099    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Bencin       |   l   |    0,00916    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Diezel       |   l   |    0,00996    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Letalski bencin  |   l   |    0,00916    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Kerozin      |   l   |    0,00918    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Avtoplin- LPG   |   kg   |    0,01274    |
+-------------------+------------+---------------------+
|UNP        |   kg   |    0,01274    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Daljinska toplota |  MWh   |    0,99627    |
+-------------------+------------+---------------------+
|Premog, lignit,  |   kg   |   izračunajo   |
|koks        |      |   dobavitelji   |
+-------------------+------------+---------------------+
6. člen
S prispevkom iz 3. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci električne energije na kW obračunske moči dobavljene električne energije, in s prispevkom iz 5. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote na prodajno enoto dobavljenega goriva, se zagotavljajo potrebna denarna sredstva za namene iz 372. člena Energetskega zakona.
7. člen
Vrednosti prispevkov iz tega akta ne vključujejo davka na dodano vrednost.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na vrednost prispevka za posamezno prodajno enoto trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote iz 5. člena tega akta se od 1. junija do konca leta 2014 določijo in uporabijo za obračun prispevkov na prodajno enoto zemeljskega plina, ELKO, kurilnega olja, letalskega bencina, kerozina, avtoplina-LPG in UNP naslednje vrednosti:
+-------------------+-------------+---------------------+
|   Energent   | Prodajna  |Prispevek v eurih na |
|          |  enota  |  prodajno enoto  |
|          |       |energenta v letu 2014|
+-------------------+-------------+---------------------+
|Zemeljski plin   |   Sm3   |    0,00472    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|ELKO        |   l   |    0,01992    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|Kurilno olje    |   kg   |    0,02198    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|Letalski bencin  |   l   |    0,01832    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|Kerozin      |   l   |    0,01836    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|Avtoplin- LPG   |   kg   |    0,02548    |
+-------------------+-------------+---------------------+
|UNP        |   kg   |    0,02548    |
+-------------------+-------------+---------------------+
Ne glede na vrednost prispevka za posamezno prodajno enoto trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote iz 5. člena tega akta se za leto 2014 določijo in uporabijo za obračun prispevkov na prodajno enoto bencina in dizla naslednje vrednosti:
+--------+-----------------------------------------------------------+
|    | Prispevek v eurih na prodajno enoto energenta po mesecih |
|Energent|            v letu 2014            |
|    +-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+
|    |junij |julij |avgust |september|oktober|november|december|
+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+
|Bencin |0,00275|0,00366|0,00458|0,0055  |0,00641|0,00733 |0,00824 |
+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+
|Dizel  |0,00299|0,00398|0,00498|0,00598 |0,00697|0,00797 |0,00896 |
+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+
9. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 71/13), uporablja pa se še 31. maja 2014.
10. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2014.
Št. 137-14/2014/232-2
Maribor, dne 26. maja 2014
EVA 2014-2430-0072
Predsednik sveta
Agencije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 28. 5. 2014 s sklepom št. 36001-2/2014/3 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti