Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, stran 5193.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1. člen
V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12) se v 2. členu v 1. točki črtata besedi »ali vlade«.
2. člen
V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– minister v Vladi Republike Slovenije ali državni sekretar v ministrstvu,«.
3. člen
V 18. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– minister v Vladi Republike Slovenije ali državni sekretar v ministrstvu,«.
4. člen
Za prvim odstavkom 30. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je za izvedbo obiskov visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini potrebna navzočnost zdravnika, je ta del spremstva uradne delegacije. Stroške zdravnika krije organ posameznega visokega predstavnika.«.
5. člen
V 35. členu se črta beseda »državnih«.
6. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve imenuje Vlada Republike Slovenije. Odbor sestavljajo: predsednik odbora, ki je minister za področje kulture, vodja službe, ki skrbi za organizacijo državnih proslav, ter sekretar in izvedbeni koordinator odbora ter člani na predlog: Urada predsednika Republike Slovenije (1), Državnega zbora Republike Slovenije (1), Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije (1), Državnega sveta Republike Slovenije (1), Ustavnega sodišča Republike Slovenije (1), Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (1), Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (1), Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Republike Slovenije (1), Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (1), Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (1), Protokola (1), Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (1), Zveze veteranov vojne za Slovenijo (1) in Zveze policijskih veteranskih društev Sever (1).«.
7. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo Koordinacijskega odbora za državne proslave zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ki je kot proračunski uporabnik nosilec proračunske postavke v državnem proračunu, namenjene financiranju počastitev praznikov in drugih dogodkov državnega pomena.
Protokol zagotavlja organizacijo in izvedbo protokolarnih opravil pri državnih proslavah in drugih dogodkih državnega pomena.«.
8. člen
Prvi odstavek 58. člena se črta.
9. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
Protokol ali Ministrstvo o protokolarnih dogodkih obvestita Center za varovanje in zaščito, ki opravlja naloge varovanja v skladu s predpisi o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov.
Protokol in Ministrstvo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov upoštevata mnenja in strokovne predloge Centra za varovanje in zaščito, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov varovanja, Center za varovanje in zaščito pa upošteva mnenja in strokovne predloge Protokola ali Ministrstva, če z njimi ni ovirano izvajanje teh ukrepov.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-1512-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti