Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1697. Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj, stran 5169.

Na podlagi drugega odstavka 172. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa tehnične in operativne pogoje, ki so potrebni za preprečevanje škodljivega motenja in ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi analognih zvokovnih radiodifuznih postaj v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz in sicer točnost oddajne frekvence, potlačenje stranskih sevanj, frekvenčni razmah in srednjo moč signala MPX.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1), imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. radiodifuzna postaja je analogna zvokovna radijska postaja v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki je sestavljena iz oddajnika, vmesnih elementov (filtri, združilniki in povezovalni kabli) in antenskega sistema;
2. nosilna frekvenca je oddajna radijska frekvenca radiodifuzne postaje;
3. stranska sevanja so vsi signali, ki jih oddajnik oddaja v antenski sistem in od nosilne frekvence odstopajo za več kot 200 kHz;
4. oddajna moč je izhodna moč oddajnika;
5. signal MPX je skupni multipleksirani modulacijski signal (vključno s pilotskim nosilcem in dodatnimi signali) radiodifuzne postaje;
6. frekvenčni razmah je absolutni odmik trenutne frekvence od nemodulirane nosilne frekvence.
3. člen
(splošna določila)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz morajo zagotoviti delovanje radiodifuznih postaj tako, da so točnost oddajne frekvence, potlačenje stranskih sevanj, frekvenčni razmah in srednja moč signala MPX v skladu z zahtevami tega akta.
4. člen
(oddajna frekvenca)
(1) Odstopanje oddajne frekvence od dodeljene frekvence za radiodifuzno postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz ne sme presegati 2 kHz.
(2) Odstopanje oziroma točnost oddajne frekvence se meri brez prisotnega modulacijskega signala.
5. člen
(stranska sevanja)
Stranska sevanja za oddajnik v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz morajo biti:
1. za oddajne moči pod 8 W manjša ali enaka -36 dBm (250 nW);
2. za oddajne moči od vključno 8 W do 800 W potlačena za najmanj 75 dB glede na nosilni signal;
3. za oddajne moči od vključno 800 W do 8 kW manjša ali enaka -16 dBm (25 µW);
4. za oddajne moči od vključno 8 kW do 100 kW potlačena za najmanj 85 dB glede na nosilni signal;
5. za oddajne moči 100 kW ali več manjša ali enaka -5 dBm (316 µW);
6. v pasu 108 MHz–137 MHz pri oddajni moči 8 kW ali več manjša ali enaka -16 dBm (25 µW).
6. člen
(frekvenčni razmah)
Frekvenčni razmah radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz ne sme presegati ± 75 kHz.
7. člen
(srednja moč signala MPX)
(1) Referenčna vrednost za srednjo moč signala MPX je srednja moč signala, ki vsebuje samo sinusni ton, ki povzroča največji frekvenčni razmah ± 19 kHz.
(2) Srednja moč signala MPX zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz integrirana preko poljubnega intervala dolžine 60 sekund ne sme presegati referenčne vrednosti za srednjo moč signala MPX.
(3) V primeru, ko se meri srednja moč signala MPX tako, da se sprejema signal z radiodifuzne postaje, je dopustno preseganje referenčne vrednosti za srednjo moč signala MPX do +2 dBr.
8. člen
(prehodna določba)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki so izdane do dne uveljavitve tega splošnega akta, so se dolžni prilagoditi zahtevam tega splošnega akta v roku 15 dni od njegove uveljavitve.
9. člen
(začetek veljavnosti akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (Uradni list RS, št. 79/07).
Ljubljana, dne 8. maja 2013
EVA 2013-3330-0032
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti