Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, stran 2173.

Na podlagi tretjega odstavka 97. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
1. člen
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 102/10 in 6/12) se v 2. členu za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Kalkulativni elementi stroškov izdelave zdravila so materialni stroški, stroški dela in stroški energije.«
2. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec za cene zdravil, ki je javni zavod in:
– ni proizvajalec, JAZMP predloži dokumentacijo, iz katere je razvidna proizvajalčeva prodajna cena, po kateri javni zavod kupuje zdravilo,
– je proizvajalec zdravila v celoti ali delno, JAZMP predloži specifikacije in vsote kalkulativnih elementov stroškov izdelave zdravila.«
3. člen
V 24. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) JAZMP posreduje Zavodu in ministrstvu podatke, ki jih je prejela od javnega zavoda na podlagi tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, najpozneje v 30 dneh od njenega prejema oziroma ob vsaki spremembi najvišje dovoljene cene za zdravilo, za katero je zavezanec javni zavod.«.
4. člen
V Prilogi 2 se Tabela 2 nadomesti z novim besedilom, ki je v Prilogi tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil, prejete do dneva uveljavitve tega pravilnika, za katere cena do tega dneva še ni bila določena, se obravnavajo v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-97/2012
Ljubljana, dne 4. februarja 2013
EVA 2012-2711-0049
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
Priloga 

»Tabela 2. Izračun primerjalne cene – Francija. Preračun iz maloprodajnih cen (vir: VIDAL).

+-------------------+------------------------+------------------+
|  Maloprodajna  | Faktorja za preračun |   Izračun   |
|  cena v EUR   |            | primerjalne cene |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|     C     |  f1   |   f2   |   formula   |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|do 6,63      | 0,77671 |  0,65821 |  C * f1 - f2  |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|6,64–31,59     | 0,73764 |  0,39916 |  C * f1 - f2  |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|31,60–183,00    | 0,83942 |  3,61408 |  C * f1 - f2  |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|183,01–528,14   | 0,86922 |  9,06720 |  C * f1 - f2  |
+-------------------+-----------+------------+------------------+
|od 528,15     | 0,92399 | 37,99707 |  C * f1 - f2  |
+-------------------+-----------+------------+------------------+


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti