Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3454. Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu, stran 8983.

Na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji in postopek deponiranja lastnih denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: denarna sredstva) tujca in vračila teh sredstev tujcu, ki mu je policija odredila omejitev gibanja in nastanitev v Centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center).
2. člen
(pogoji in postopek deponiranja)
(1) Tujec, ki ima denarna sredstva in mu je izdana odločba o nastanitvi v center, mora ob nastanitvi v center deponirati denarna sredstva.
(2) Denarna sredstva prevzamejo policisti centra in tujcu izročijo potrdilo o hrambi denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: potrdilo). Obrazec potrdila je v prilogi 1, ki je sestani del tega pravilnika.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je prevedeno v najmanj pet tujih jezikov.
3. člen
(hramba denarnih sredstev)
Deponirana denarna sredstva tujca se hranijo v blagajni centra.
4. člen
(osebne potrebe)
(1) Zaradi zadovoljevanja nujnih osebnih potreb v času nastanitve v centru lahko tujec zaprosi za vračilo dela deponiranih denarnih sredstev. Znesek vrnjenih sredstev se določi ob upoštevanju potreb tujca, navedenih v zaprosilu.
(2) Za nujne osebne potrebe iz prejšnjega odstavka se šteje nakup tobačnih izdelkov, potrebščin za komunikacijo in drugih potrebščin, ki jih tujec nujno potrebuje za sebe in jih ne zagotavlja center, vnos in uporaba teh potrebščin pa ni v nasprotju s hišnim redom centra.
(3) Znesek vrnjenih denarnih sredstev se evidentira na potrdilu.
5. člen
(obračun stroškov)
(1) Ob zaključku nastanitve tujca v centru se po obračunu stroškov preživljanja, nastanitve in odstranitve morebiten ostanek deponiranih denarnih sredstev vrne tujcu.
(2) Znesek vrnjenih sredstev se evidentira na potrdilu.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-163/2011
Ljubljana, dne 16. novembra 2012
EVA 2011-1711-0039
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost