Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3446. Uredba o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 8980.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11, 8/12, 30/12 in 64/12) se v Prilogi 4 Katalog kršitev in sankcij v poglavju B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a v četrtem odstavku v preglednici pri II. skupini kršitev črta naslednje besedilo:
»
+-----------------------------------------------+--------+------+
|Register prašičev na gospodarstvu se ne vodi  |   20|  VSI|
|oziroma iz tega registra ni mogoče preveriti  |    |   |
|točnosti podatkov o turnusni reji prašičev iz |    |   |
|obrazca staleža rejnih živali na KMG-ju iz   |    |   |
|predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske  |    |   |
|politike za tekoče leto.            |    |   |
+-----------------------------------------------+--------+------+
                                «.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-55/2012
Ljubljana, dne 15. novembra 2012
EVA 2012-2330-0217
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik