Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

83. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, stran 170.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-112/2011-14/429, z dne 12. 12. 2011, družba Javno podjetje Plinovod Sevnica, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Sevnica na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Javno podjetje Plinovod Sevnica.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+------------------+---------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina |       Tarifna postavka – za mesec         |
+------+-----------+---------------+-------------+-------------+-------------+
|C(DKi)|Zakupljena |  Pavšal   |   Moč   | Zmogljivost |  Poraba  |
|   |zmogljivost|        |       |       |       |
+------+-----------+---------------+-------------+-------------+-------------+
|   |      |  (C(FP))   |  (C(FM))  |  (C(FZ))  |  (C(VP))  |
+------+-----------+---------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota |[Sm3 /leto]|  [EUR]   |  [EUR/kW] |  [EUR/  | [EUR/Sm3] |
|   |      |        |       | (Sm3/dan)] |       |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|   |      | brez | z DDV | brez | z DDV| brez | z DDV| brez | z DDV|
|   |      | DDV |    | DDV |   | DDV |   | DDV |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK1)|  0–200  |13,5828|16,2993|   |   |   |   |0,0709|0,0856|
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK2)| 201–500 |13,5828|16,2993|   |   |   |   |0,0709|0,0856|
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK3)| 501–1.500 |13,5828|16,2993|   |   |   |   |0,0709|0,0856|
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK4)| 1.501–  |13,5828|16,2993|   |   |   |   |0,0709|0,0856|
|   |  2.500  |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK5)| 2.501–  |13,5828|16,2993|   |   |   |   |0,0709|0,0856|
|   |  4.500  |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK6)| 4.501–  |31,0465|37,2558|0,1048|0,1257|   |   |0,0668|0,0800|
|   | 10.000  |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK7)| 10.001– |31,0465|37,2558|0,1048|0,1257|   |   |0,0668|0,0800|
|   | 30.000  |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK8)| 30.001– |31,0465|37,2558|0,1048|0,1257|   |   |0,0668|0,0800|
|   | 70.000  |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK9)| 70.001– |31,0465|37,2558|0,1048|0,1257|0,0000|0,0000|0,0668|0,0800|
|   | 100.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 100.001– |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK10)| 200.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 200.001– |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK11)| 600.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 600.001– |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK12)| 1.000.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C |1.000.001– |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK13)| 5.000.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C |5.000.001– |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK14)|15.000.000 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
|  C |  Nad  |    |    |   |   |0,1377|0,1652|0,0542|0,0650|
|(DK15)|15.000.001 |    |    |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev    |   [EUR]   |
|                       +--------+--------+
|                       | brez | z DDV |
|                       |  DDV |    |
+--------------------------------------+------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev,| V(L) | 1,2519 | 1,5023 |
|kadar končni odjemalec ni lastnik   |   |    |    |
|merilne naprave in jo sistemski    |   |    |    |
|operater vzdržuje, umerja in skladno s|   |    |    |
|predpisi izvaja periodične menjave  |   |    |    |
|merilne naprave            |   |    |    |
+--------------------------------------+------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev,| V(U) | 0,8346 | 1,0015 |
|kadar sistemski operater ni lastnik  |   |    |    |
|merilne naprave in jo sistemski    |   |    |    |
|operater vzdržuje in umerja      |   |    |    |
+--------------------------------------+------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev,| V(N) | 0,6259 | 0,7511 |
|kadar sistemski operater ni lastnik  |   |    |    |
|merilne naprave ter je ne vzdržuje in |   |    |    |
|ne umerja               |   |    |    |
+--------------------------------------+------+--------+--------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 28/07).
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM 12/2011-2012
Sevnica, dne 8. decembra 2011
EVA 2011-2111-0126
Javno podjetje
Plinovod Sevnica
direktor
Anton Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost