Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

82. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, stran 169.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-108/2011-15/451, z dne 13. 12. 2011, družba JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Jesenice na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+------------------+-------------------------------------------------------+
| Odjemna skupina |       Tarifna postavka – za mesec       |
+------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|C(DKi)|Zakupljena |  Pavšal  |   Moč   | Zmogljivost |  Poraba  |
|   |zmogljivost|       |       |       |       |
+------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|   |      |  (C(FP))  |  (C(FM))  |  (C(FZ))  |  (C(VP))  |
+------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota |[Sm3 /leto]|  [EUR]  |  [EUR/kW] |  [EUR/  | [EUR/Sm3] |
|   |      |       |       | (Sm3/dan)] |       |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |      | brez | z DDV| brez | z DDV| brez | z DDV| brez | z DDV|
|   |      | DDV |   | DDV |   | DDV |   | DDV |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK1)|  0-200  |3,5240|4,2288|   |   |   |   |0,1240|0,1488|
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK2)| 201-500 |3,5240|4,2288|   |   |   |   |0,1240|0,1488|
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK3)| 501-1.500 |3,5240|4,2288|   |   |   |   |0,1240|0,1488|
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK4)| 1.501-  |3,5240|4,2288|   |   |   |   |0,1250|0,1500|
|   |  2.500  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK5)| 2.501-  |3,5240|4,2288|   |   |   |   |0,1250|0,1500|
|   |  4.500  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK6)| 4.501-  |   |   |0,1898|0,2278|   |   |0,1250|0,1500|
|   | 10.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK7)| 10.001- |   |   |0,1898|0,2278|   |   |0,1260|0,1512|
|   | 30.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK8)| 30.001- |   |   |0,1898|0,2278|   |   |0,1010|0,1212|
|   | 70.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK9)| 70.001- |   |   |0,1898|0,2278|   |   |0,1010|0,1212|
|   | 100.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 100.001- |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK10)| 200.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 200.001- |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK11)| 600.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C | 600.001- |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK12)| 1.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C |1.000.001- |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK13)| 5.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C |5.000.001- |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK14)|15.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  C |  Nad  |   |   |   |   |0,0700|0,0840|0,0420|0,0504|
|(DK15)|15.000.001 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+--------------------------------------------+------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev    |   [EUR]    |
|                      +--------+---------+
|                      |brez DDV| z DDV |
+-------------------------------------+------+--------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | V(L) | 2,8200 | 3,3840 |
|meritev, kadar končni odjemalec ni  |   |    |     |
|lastnik merilne naprave in jo    |   |    |     |
|sistemski operater vzdržuje, umerja |   |    |     |
|in skladno s predpisi izvaja     |   |    |     |
|periodične menjave merilne naprave  |   |    |     |
+-------------------------------------+------+--------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | V(U) | 1,5500 | 1,8600 |
|meritev, kadar sistemski operater ni |   |    |     |
|lastnik merilne naprave in jo    |   |    |     |
|sistemski operater vzdržuje in umerja|   |    |     |
+-------------------------------------+------+--------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | V(N) | 0,9900 | 1,1880 |
|meritev, kadar sistemski operater ni |   |    |     |
|lastnik merilne naprave ter je ne  |   |    |     |
|vzdržuje in ne umerja        |   |    |     |
+-------------------------------------+------+--------+---------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 103/08).
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM: II/05-510-235/2011
Jesenice, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-2111-0120
JEKO-IN, d.o.o.
Direktor
Ivan Hočevar l.r.

AAA Zlata odličnost