Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

567. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1689/6, 1689/13, 1689/14, 1689/15, 1689/16 in. 1689/17, vse k.o. 2642 – Grosuplje, stran 1206.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. seji dne 15. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1689/6, 1689/13, 1689/14, 1689/15, 1689/16 in 1689/17, vse k.o. 2642 – Grosuplje
1.
Na zemljiščih parc. št. 1689/6 pot v izmeri 551 m2, parc. št. 1689/13, pot v izmeri 60 m2, parc. št. 1689/14, pot v izmeri 120 m2, parc. št. 1689/15, pot v izmeri 167 m2, parc. št. 1689/16, pot v izmeri 47 m2 in 1689/17, pot v izmeri 198 m2, vse k.o. 2642 – Grosuplje, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča parc. št. 1689/6, parc. št. 1689/13, parc. št. 1689/14, parc. št. 1689/15, parc. št. 1689/16 in parc. št. 1689/17, vse k.o. 2642 – Grosuplje, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46600-0121/1996 in 46000-0045/1998
Grosuplje, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.