Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011

Kazalo

4120. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, stran 12684.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad« nadomesti z besedilom »Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenski filmski center)«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad« nadomesti z besedilom »Slovenski filmski center«.
V sedmi alinei se besedilo »Filmskega sklada« nadomesti z besedilom »Slovenskega filmskega centra«.
Deseta alinea se črta.
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »Filmskim skladom Republike Slovenije – javnim skladom« na obeh mestih nadomesti z besedilom »Slovenskim filmskim centrom«. Besedilo »neodvisnim producentom« pa se nadomesti z besedo »producentom«.
3. člen
V 9. členu se v drugi alinei besedilo »aktivno znanje slovenskega jezika« nadomesti z besedilom »višja raven znanja slovenskega jezika«.
V šesti alinei se besedilo »aktivno znanje« nadomesti z besedilom »višja raven znanja«.
4. člen
V 14. členu se v drugi alinei besedilo »aktivno znanje slovenskega jezika« nadomesti z besedilom »višja raven znanja slovenskega jezika«.
V šesti alinei se besedilo »aktivno znanje« nadomesti z besedilom »višja raven znanja«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-9/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-3511-0030
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost