Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

3963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah, stran 12170.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
1. člen
V Pravilniku o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07) se 5., 6. in 7. člen spremenijo tako, da se glasijo:
»5. člen
(gasilska uniforma)
(1) Gasilska uniforma prostovoljnih gasilcev je temnomodre barve.
(2) Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilcev sestavljajo kapa šapka, suknjič, hlače, srajca z dolgimi in kratkimi rokavi, pulover, plašč ali bunda, kravata, čevlji, rokavice, nogavice, paradni in gasilski pas za hlače.
(3) Gasilsko uniformo prostovoljnih gasilk sestavljajo klobuk, suknjič, krilo in hlače, srajca, plašč ali bunda, čevlji, rokavice in hlačne nogavice.
(4) Podrobnejša oblika, kroj, tehnične zahteve in barva posameznih delov uniform iz drugega in prejšnjega odstavka, se objavi na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
6. člen
(delovna obleka)
(1) Delovna obleka je po kroju prilagojena prostovoljnim gasilcem in gasilkam in jo sestavljajo kapa, bluza, hlače, srajca z dolgimi rokavi, pulover, gasilska bunda, nogavice, delovne rokavice, čevlji ali škornji in gasilski pas za hlače.
(2) Pionirji in mladinci kot del delovne obleke nosijo tudi majice standardnega kroja modre barve in kape s senčnikom modre barve. Na sprednji strani majice v višini levega žepa je odtisnjen znak Gasilske mladine Slovenije v velikosti 10 cm in enak znak v velikosti 4 cm na prednji strani kape. Na hrbtni strani majice je lahko znak ali ime prostovoljnega gasilskega društva.
(3) Podrobnejša oblika, kroj, tehnične zahteve in barva posameznih delov delovne obleke iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
7. člen
(nošenje gasilske uniforme in delovne obleke)
(1) Prostovoljni gasilci nosijo gasilsko uniformo in delovno obleko v skladu s pravili gasilske službe.
(2) V letnem času lahko prostovoljni gasilci in prostovoljne gasilke v gasilski uniformi nosijo srajco s kravato in brez suknjiča, razen pri opravljanju častne straže, sodelovanju v častni enoti oziroma vodu, nošenju in spremljanju prapora ter predaji in sprejemu poročila ali raporta pred postrojem.
(3) Prostovoljne gasilke v gasilski uniformi od 1. aprila do 30. septembra nosijo krila, od 1. oktobra v tekočem letu do 31. marca v prihodnjem letu pa lahko nosijo tudi hlače.
(4) V letnem času se lahko delovno obleko nosi brez bluze, razen pri izvajanju gasilskih tekmovalnih disciplin in nalog gasilske službe, pri katerih bluza zagotavlja tudi zaščito gasilcev.
(5) V letnem času lahko prostovoljni gasilci pri delovni obleki namesto srajce nosijo polo majico in športno kapo v skladu s tehničnimi zahtevami in v barvi, ki se jih objavi na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
(6) Prostovoljni gasilci v srajci izven postroja ali v gasilski uniformi oziroma v delovni obleki v zaprtem prostoru, niso dolžni nositi kap.
(7) V zimskem času lahko prostovoljni gasilci nosijo pod suknjičem gasilske uniforme pulover, ki mora biti enake barve kot je uniforma.«.
2. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v drugem stavku besedilo »grb in ime občine« nadomesti z besedilom »grb občine ali poseben znak, ime občine« in za tretjim stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu ima obrobo rdeče, gasilske zveze obrobo srebrne in Gasilske zveze Slovenije obrobo zlate barve.«.
3. člen
V 19. členu se v prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Čini prostovoljnih gasilcev so:
– gasilec (G);
– gasilec I. stopnje (G I.);
– gasilec II. stopnje (G II.);
– višji gasilec (VG);
– višji gasilec I. stopnje (VG I.);
– višji gasilec II. stopnje (VG II.);
– nižji gasilski častnik (NGČ);
– nižji gasilski častnik I. stopnje (NGČ I.);
– nižji gasilski častnik II. stopnje (NGČ II.);
– gasilski častnik (GČ);
– gasilski častnik I. stopnje (GČ I.);
– gasilski častnik II. stopnje (GČ II.);
– višji gasilski častnik (VGČ);
– višji gasilski častnik I. stopnje (VGČ I.);
– višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.);
– visoki gasilski častnik (VGČ);
– visoki gasilski častnik I. stopnje (VGČ I.);
– visoki gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.).
(2) Na organizacijsko preventivnem področju so naslednji čini:
– višji gasilski častnik organizacijske smeri (VGČ ORG);
– višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VGČ ORG I.);
– višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje (VGČ ORG II.);
– visoki gasilski častnik organizacijske smeri (VKGČ ORG);
– visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje (VKGČ ORG I.);
– visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje (VKGČ ORG II.).
(3) Posebej se označujejo tudi pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. Čine prostovoljnih gasilcev in gasilcev pripravnikov iz prvega odstavka tega člena se označuje s podlago modre barve, z rdečo ali srebrno obrobo, prečnimi trakovi in ustreznim številom plamenic v rdeči barvi. Na podoben način se označijo pionirji in mladinci, pri čemer podlage niso obrobljene, oznake pa so le s prečnimi trakovi oranžne barve.«.
4. člen
V 20. členu se v drugem odstavku prva alineja nadomesti z novo prvo in drugo alinejo, ki se glasita:
»– gasilec;
– operativni gasilec;«.
Dosedanje druga do enajsta alineja postanejo tretja do štirinajsta alineja.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Položajna oznaka častnega poveljnika ali častnega predsednika sta podobni položajni oznaki poveljnika oziroma položajni oznaki predsednika s tem, da imata položajni oznaki dvojni rob v barvi obrobe znaka. Robova sta med seboj oddaljena za eno širino roba, vmesno polje med robovoma je rdeče ali modre barve glede na osnovno položajno oznako.«.
5. člen
Priloga 1, določena v tretjem odstavku 5. člena in priloga 2, določena v tretjem odstavku 7. člena Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07) se črtata.
6. člen
Sestavni del tega pravilnika je tudi priloga 6 z oznakami činov prostovoljnih gasilcev, s katero se nadomesti priloga 6, določena v osmem odstavku 19. člena, priloga 7 z oznakami položajnih funkcij prostovoljnih gasilcev, s katero se nadomesti priloga 7, določena v četrtem odstavku 20. člena ter priloga 8 z oznakami za nazive specialnosti prostovoljnih gasilcev, s katero se nadomesti priloga 8, določena v 21. členu Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Oznake činov prostovoljnih gasilcev se s tem pravilnikom uskladi v enem letu po njegovi uveljavitvi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2011-6
Ljubljana, dne 14. novembra 2011
EVA 2011-1911-0020
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti