Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3218. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9865.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču: ID znak: 1452-3467/13-0 parcela št. 3467/13, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 926039) (pot v izmeri 91 m2), ID znak: 1452-3467/14-0 parcela št. 3467/14, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 3276984) (pot v izmeri 131 m2), ID znak: 1452-3467/15-0 parcela št. 3467/15, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 4452671) (pot v izmeri 193 m2), ID znak: 1452-3467/16-0 parcela št. 3467/16, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 758070) (pot v izmeri 601 m2), ID znak: 1452-3467/17-0 parcela št. 3467/17, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 2773711) (pot v izmeri 66 m2), ID znak: 1452-3467/18-0 parcela št. 3467/18, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 3613584) (pot v izmeri 221 m2), ID znak: 1452-3467/19-0 parcela št. 3467/19, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 758071) (pot v izmeri 139 m2), ID znak: 14523467/20-0 parcela 3467/20, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 4788509) (pot v izmeri 135 m2), ID znak: 1452-3467/21-0 parcela št. 3467/21, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 2773712) (pot v izmeri 66 m2), ID znak: 1452-3467/22-0 parcela št. 3467/22, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 926040) (pot v izmeri 80 m2), ID znak: 1452-3467/23-0 parcela št. 3467/23, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 2101239) (pot v izmeri 231 m2), ID znak: 14523467/24-0 parcela R. 3467/24, k.o. 1452 Hmeljčič (ID 2606198) (pot v izmeri 216 m2) in ID znak: 1452-3467/25-0 parcela št. 3467/25, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID 4452667) (pot v izmeri 85 m2).
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2011-4
Mirna Peč, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.