Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3206. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 9851.

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji v določenem časovnem obdobju ali vremenskih razmerah omeji promet naslednjih vozil:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil.
2. člen
(1) Za vozila iz prejšnjega člena je na cestah iz prvega odstavka 4. člena te odredbe prepovedan promet:
– v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure,
– ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v času turistične sezone prepovedan promet za vozila iz prejšnjega člena tudi ob sobotah od 8. do 13. ure. Za turistično sezono se šteje čas od vključno zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na cestah, določenih v 11., 12., 13., 14. in 22. točki prvega odstavka 4. člena te odredbe, v obdobju turistične sezone prepovedan promet za vozila iz prejšnjega člena:
– ob sobotah od 6. do 16. ure,
– ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.
3. člen
Za vozila iz 2. točke 1. člena te odredbe, razen traktorje, je vse leto na vseh cestah prepovedan promet ponoči.
4. člen
(1) Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na naslednjih cestah:
1. PREDOR KARAVANKE – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A2     MP PREDOR KARAVANKE – KRANJ – LJUBLJANA (RAZCEP
      KOZARJE)
 
2. KRANJSKA GORA – NOVA GORICA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R1–206   KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203   PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2–102   MP ROBIČ – KOBARID – PERŠETI
 
3. KORENSKO SEDLO – PODKOREN – LESCE – PODTABOR – KRANJ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R1–201   MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA –
      HRUŠICA
R2–452   HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411   KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
 
4. KRANJ – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–412   KRANJ (ZAHOD) – KRANJ (LABORE)
R1–211   KRANJ (LABORE) – JEPRCA – LJUBLJANA (ŠENTVID)
G1–8    LJUBLJANA (ŠENTVID) – LJUBLJANA (OBVOZNICA)
 
5. LJUBLJANA – BIČ – PLUSKA IN NOVO MESTO – OBREŽJE (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A2     LJUBLJANA (MALENCE) – IVANČNA GORICA – BIČ –
      PLUSKA – NOVO MESTO (KARTELJEVO) – DRNOVO –
      OBREŽJE (MEJA Z REPUBLIKO HRVAŠKO)
 
6. LJUBLJANA – OBREŽJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G2–106   LJUBLJANA (RUDNIK) – ŠKOFLJICA – ŠMARJE SAP
R3–646   IVANČNA GORICA – GRM – PLUSKA
H1     PLUSKA – TREBNJE – KARTELJEVO
R2–448   NOVO MESTO – OTOČEC – DOBRAVA
R2–418   DOBRAVA – ŠENTJERNEJ
R2–419   ŠENTJERNEJ – KRIŽAJ – ČATEŽ OB SAVI
 
7. ŠENTILJ – MARIBOR – LJUBLJANA / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A1     MP ŠENTILJ – PESNICA – DRAGUČOVA – MARIBOR –
      SLIVNICA – CELJE – ARJA VAS – VRANSKO – TROJANE
      – BLAGOVICA – LJUBLJANA (ZADOBROVA)
H2     PESNICA – MARIBOR (TEZNO)
 
8. ŠENTILJ – PESNICA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–437   MP ŠENTILJ – PESNICA
 
9. MARIBOR – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–430   MARIBOR – SLIVNICA – SL. BISTRICA – SL. KONJICE
      – CELJE
R2–447   MEDLOG – ŽALEC – ŠEMPETER – LOČICA – TROJANE –
      ŽELODNIK – TRZIN
G2–104   TRZIN – LJUBLJANA (ČRNUČE) – LJUBLJANA
      (TOMAČEVO)
 
10. LJUBLJANSKA OBVOZNICA / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
H3     LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (TOMAČEVO) –
      LJUBLJANA (KOSEZE)
A1     LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (MALENCE) –
      LJUBLJANA (KOZARJE)
A2     LJUBLJANA (KOSEZE) – LJUBLJANA (KOZARJE)
 
11. LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A1     LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA
      – KLANEC – SRMIN
 
12. LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–409   LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102   KALCE – LOGATEC
R2–409   KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208   ČRNI KAL – KORTINE
R2–409   KORTINE – RIŽANA – SRMIN
 
13. ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
H5     ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6     KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406   DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741   DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111   KOPER – MP SEČOVLJE
 
14. KOPER – DRAGONJA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1-11    KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
 
15. DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A3     DIVAČA (GABRK) – SEŽANA – MP FERNETIČI
 
16. SENOŽEČE – FERNETIČI:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–445   SEŽANA – MP FERNETIČI
 
17. ŠTANJEL – SEŽANA (VZHOD):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R1–204   ŠTANJEL – DUTOVLJE – SEŽANA (VZHOD)
 
18. ŠEMPETER PRI GORICI – ŠTANJEL
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R3–614   ŠEMPETER PRI GORICI – MIREN – OPATJE SELO –
      KOSTANJEVICA NA KRASU – KOMEN – ŠTANJEL
 
19. SEŽANA – DIVAČA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–446   SEŽANA – DIVAČA
 
20. RAZDRTO – VRTOJBA / (HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
H4     RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO – ŠEMPETER
      PRI GORICI – MP VRTOJBA
 
21. RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–444   RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) – SELO
      – NOVA GORICA – ROŽNA DOLINA
 
22. POSTOJNA – JELŠANE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–6    POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
 
23. STAROD – KRVAVI POTOK:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–7    MP STAROD – KOZINA – MP KRVAVI POTOK
 
24. ŠKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G2–106   ŠKOFLJICA – RIBNICA – KOČEVJE – MP PETRINA
 
25. NOVO MESTO – METLIKA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G2–105   NOVO MESTO (LOČNA) – MP METLIKA
 
26. CELJE – DOBOVEC:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G2–107   CELJE (VZHOD) – ŠENTJUR PRI CELJU – ŠMARJE PRI
      JELŠAH – MP DOBOVEC
 
27. SLOVENSKA BISTRICA – ORMOŽ – SREDIŠČE OB DRAVI:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–2    SL. BISTRICA – HAJDINA – PTUJ – ORMOŽ
      (OBVOZNICA) – MP SREDIŠČE OB DRAVI
 
28. SPUHLJA – ZAVRČ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R1–228   SPUHLJA – MP ZAVRČ
 
29. DRAŽENCI (PTUJ) – GRUŠKOVJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–9    DRAŽENCI – MP GRUŠKOVJE
 
30. MARIBOR (DRAGUČOVA) – LENDAVA – PINCE, Z ODCEPOM V DOLGO
VAS / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A5     DRAGUČOVA – LENART – MURSKA SOBOTA – LENDAVA –
      PINCE
H7     LENDAVA – DOLGA VAS (MEJA Z REPUBLIKO MADŽARSKO)
 
31. PESNICA – DOLGA VAS:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
R2–449   PESNICA – LENART – GORNJA RADGONA
R1–235   RADENCI – PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA
R1–230   MOST ČEZ MURO – GORNJA RADGONA – RADENCI
R2–443   LIPOVCI – ČRENŠOVCI – LENDAVA – PINCE
 
32. PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G2–109   LENDAVA – MP PETIŠOVCI
 
33. VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–1    MP VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR (KOROŠKI MOST) –
      MIKLAVŽ
R2–454   MIKLAVŽ – STARŠE – HAJDINA
 
34. DRAVOGRAD – CELJE – KRŠKO:
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
G1–4    DRAVOGRAD – SLOVENJ GRADEC – VELENJE – ARJA VAS
G1–5    CELJE (ZAHOD) – CELJE – ZIDANI MOST – DRNOVO
 
35. SLIVNICA – PTUJ (DRAŽENCI) (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste  Potek
A4     SLIVNICA – HAJDINA – DRAŽENCI
(2) Ne glede na prepoved iz 2. člena te odredbe je dovoljeno ceste iz prejšnjega odstavka prečkati z vozili iz 1. točke 1. člena te odredbe. Na cestah oziroma delih cest iz prejšnjega odstavka, kjer je ob vozišču posebna prometna površina, ki jo uporabljajo za vožnjo počasna vozila, pa je podnevi v času prepovedi iz 2. člena te odredbe po navedeni prometni površini dovoljena vožnja traktorjev.
5. člen
(1) Na vseh cestah v Republiki Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, je v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze.
(2) Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet vozil iz prejšnjega odstavka. O uvedbi ukrepa omejitve prometa mora upravljavec cest obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.
(3) Vozila, ki izvajajo izredni prevoz in zaradi ukrepov upravljavca iz prejšnjega odstavka v zimskih razmerah ne morejo nadaljevati vožnje, le-to nadaljujejo takoj, ko upravljavec prekliče omejitev iz prejšnjega ostavka. V teh primerih se vožnja vozil, ki izvajajo izredni prevoz, nadaljujejo do namembnega kraja, pod pogojem, da dovoljenje za izredni prevoz še velja. Če dovoljenje v tem primeru preneha veljati, je potrebno pridobiti novo dovoljenje za izredni prevoz.
(4) V vseh primerih iz prejšnjega odstavka ni mogoče zahtevati odškodnine ali vračila povračil za cestni izredni prevoz.
(5) Upravljavec avtocest in hitrih cest, cestninski nadzorniki ter Policija uskladijo ukrepe in aktivnosti za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa iz tega člena.
6. člen
(1) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe ne veljajo za:
– tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg in so nadgrajena kot bivalna vozila (N2-tovorno vozilo, SA-bivalno vozilo) ter
– za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja potrebna zaradi:
1. reševanja človeških življenj;
2. preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženje;
3. preprečitve ali odprave posledic onesnaženja okolja;
4. odprave posledic naravnih nesreč;
5. nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
6. vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža cestni promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
7. prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
8. dostave naftnih derivatov na bencinske servise;
9. prevoza humanitarne pomoči;
10. prevoza mednarodnih mirovnih sil;
11. prevoza poštnih pošiljk;
12. opravljanja cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim:
a. do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
b. od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
13. prevoza ob spravilu hitro pokvarljivih kmetijskih ali gozdnih sadežev oziroma pridelkov;
14. prevoza žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v času žetve oziroma spravila;
15. prevoza surovin ali blaga, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu med več proizvodnimi enotami istega podjetja in te med seboj niso oddaljene več kot 5 km;
16. prevoza enodnevnih piščancev ali čebel;
17. prevoza športnih tekmovalnih konj z opremo na in s tekmovanj, nastopov in prireditev;
18. prevoza mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v mlekarno;
19. prevoza živih živali s tovornimi vozili;
20. prevoza hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki;
21. prevoza svežega rezanega cvetja;
22. zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov;
23. odvoza trupel živali v okviru izvajanja javne službe veterinarsko higienske službe ali živalskih stranskih proizvodov, v okviru izvajanja gospodarske javne službe;
24. prevoza mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;
25. prevoza gradbene mehanizacije ali materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: DARS);
26. prevoza opreme za izvedbo gledališke predstave ali glasbenega koncerta, ki ga je zaradi programov prireditev treba opraviti v času prepovedi prometa.
(2) Omejitve prometa iz 2. člena te odredbe v primerih iz 4., 13., 14. in 18. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za prevoze s traktorji.
(3) V zvezi s prevozi iz prvega odstavka tega člena so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.
(4) V zvezi s prevozi iz 5. točke prvega odstavka tega člena je v času prepovedi prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za vojaška in policijska vozila.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev prometa iz te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali drugih primernih parkiriščih ali parkirnih površinah. Z vožnjo smejo nadaljevati šele po poteku prepovedi.
9. člen
(1) Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, do katerih vodijo ceste iz 4. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe lahko dovoli vstop v Republiko Slovenijo, če je na območju mejnega prehoda urejeno parkirišče, na katero se v času omejitve izločijo iz prometa.
(2) Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, do katerih vodijo ceste iz 4. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in prevoz do kraja v Republiki Sloveniji, v katerem prebiva voznik, oziroma do namembnega kraja, če je ta bližji. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika oziroma do namembnega kraja mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju.
10. člen
(1) V času prepovedi prometa sme biti vozilo iz 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste, navedenem v 4. členu te odredbe, le, če ima prevoznik pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na podlagi pisne vloge prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka materialne škode, ki je prevoznik ni mogel predvideti.
(3) Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko označbo vozila oziroma skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora, dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi in obstaja možnost nastanka nepredvidene materialne škode. Vloga mora prispeti na direkcijo najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza. O vlogi mora biti odločeno najkasneje en dan pred začetkom prevoza.
(4) Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pri sebi in ga na zahtevo policista tudi pokazati.
(5) Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega člena ni potrebno.
(6) Evidenco izdanih dovoljenj iz prvega odstavka tega člena vodi direkcija.
(7) DARS o vsakem izdanem pisnem potrdilu iz 25. točke prvega odstavka 6. člena te odredbe obvesti direkcijo.
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe, se preneha uporabljati Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07, 20/08, 53/08, 82/08, 102/08, 62/09 in 109/10 – ZPrCP).
12. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-73/2011
Ljubljana, dne 19. avgusta 2011
EVA 2011-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti