Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2820. Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (ZTP-D), stran 8643.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (ZTP-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih (ZTP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-14
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O TAJNIH PODATKIH (ZTP-D)
1. člen
V Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/10) se v prvem odstavku 3. člena doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– predsednik in člani Državne revizijske komisije;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 63. in 83. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11).
Z dnem uveljavitve tega zakona se že začeti postopki za predsednika in člane Državne revizijske komisije za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov s stopnjo tajnosti Republike Slovenije »TAJNO« po 83. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11), štejejo za končane.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-05/11-9/17
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1860-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti