Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2011, stran 8583.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2011
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2011 v primerjavi z majem 2011 je bil 0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2011 je bil 0,029.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2011 je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2011 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,037.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2011 v primerjavi z majem 2011 je bil –0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2011 je bil 0,019.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2011 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2011 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2011 v primerjavi s povprečjem leta 2010 je bil 0,014.
Št. 9621-170/2011/6
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-1522-0018
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije