Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2791. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011, stran 8581.

Številka: Su-I-1/11-13
Datum: 18. 7. 2011
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) na 11. upravni seji 18. julija 2011 sprejelo
S P R E M E M B O R A Z P O R E D A D E L A U S T A V N E G A S O D I Š Č A
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011 št. Su-I-1/11-9 z dne 20. 6. 2011 (v nadaljevanju Razpored dela) se spremeni v II./1. točki tako, da se ta glasi:
»Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
Jan Zobec, predsednik
dr. Etelka Korpič - Horvat, članica, in
dr. Dunja Jadek Pensa, članica.
Namestnica predsednika senata je dr. Etelka Korpič - Horvat.«
II.
Sprememba Razporeda dela se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik Ustavnega sodišča

AAA Zlata odličnost