Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 6593.

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10) se v drugi alineji 1. člena besedilo »z nalogov za plačilo« nadomesti z besedilom »s plačilnih navodil«.
2. člen
Sedmi odstavek 7. člena se črta. Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo novi sedmi do enajsti odstavek.
3. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita s Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta prilogi in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-425/2011/9
Ljubljana, dne 17. junija 2011
EVA 2011-1611-0106
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina