Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 6593.

Na podlagi drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo), četrte in pete alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V 2. členu Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10) se v tretji točki prvega odstavka na koncu drugega stavka doda besedilo », 01100-888OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države«. V opisu dela strukture OBČ se črta besedilo », za občine, vključene v enotni zakladniški račun države, statistična oznaka občine povečana za 300«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »položnico« doda besedilo » ali univerzalni plačilni nalog«.
V petem odstavku se za besedo »položnico« doda besedilo »ali univerzalnim plačilnim nalogom« in za besedo »položnice« doda besedilo »ali univerzalnega plačilnega naloga«.
3. člen
V četrti točki 6. člena se za besedo »položnico,« doda besedilo »ali univerzalnim plačilnim nalogom«.
V drugem odstavku 7. člena se beseda »julija« nadomesti z besedo »oktobra«.
4. člen
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi »Določbe, vezane na posebno položnico, se uporabljajo do 31. decembra 2011.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-424/2011/9
Ljubljana, dne 17. junija 2011
EVA 2011-1611-0105
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost