Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1406. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 3989.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08, 16/09 in 96/09) se za 4. členom doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Za opravljanje carinskih formalnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, vloženimi izven uradnih ur krajevno pristojne blagovne izpostave, je pristojna Izpostava Obrežje.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-20/2011
Ljubljana, dne 14. aprila 2011
EVA 2011-1611-0066
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina