Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1296. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, stran 3662.

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
T A R I F O
nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, ki ga Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) v skladu s pravili o izvajanju obveznega večstranskega pobota.
2. člen
Prijave in spremembe prijav podatkov o obveznostih v sistem obveznega večstranskega pobota so brezplačne.
Nadomestilo stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota plačajo dolžniki v višini ene tisočine (1 ‰) od dejansko pobotanega zneska obveznosti v posameznem krogu pobota ali najmanj 2,6 EUR za posamezni krog pobota.
AJPES dolžnikom obračuna nadomestilo stroškov iz tega člena mesečno ali 3-mesečno. Dolžniki plačajo račun najkasneje v 15 dneh po datumu njegove izstavitve.
3. člen
Vpogledi, ki se zagotavljajo v skladu s četrtim odstavkom 16. člena ZPreZP, so brezplačni.
4. člen
Davčni upravi Republike Slovenije in ostalim organom nadzora, določenim z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v prijave denarnih obveznosti posameznega dolžnika.
5. člen
Ta tarifa začne veljati, ko da k njej soglasje Vlada Republike Slovenije, uporabljati pa se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tarifa se uporablja za izvajanje obveznega pobota do 31. 12. 2012.
Št. 007-12/2011-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2011
EVA 2011-1611-0073
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tej tarifi s sklepom št. 007-219/2011 z dne 11. 4. 2011.

AAA Zlata odličnost