Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

660. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 1947.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-I, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09 in 96/09) se peti odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki se izbere na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno pa študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ima organizacijske sposobnosti in najmanj tri leta ustreznih vodstvenih izkušenj;
– govori vsaj en tuj svetovni jezik na osnovni ravni.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-3/2011
Ljubljana, dne 3. marca 2011
EVA 2011-2311-0025
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost