Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

459. Dopolnitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer, stran 1188.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in določil Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) družba Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v mestni Občini Ljubljana, Občini Brezovica, Občini Dobrova - Polhov Gradec, Občini Dol pri Ljubljani, Občini Ig, Občini Medvode, Občini Škofljica in Občini Log - Dragomer po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-18/2010-2/ZP-22 z dne 19. 1. 2011, izdaja
D O P O L N I T E V S P L O Š N I H P O G O J E V
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: Splošni pogoji) se dopolnijo tako, da se v naslovu Splošnih pogojev in v drugem odstavku 2. člena za besedilom »Občina Škofljica« doda vejica in besedilo »Občina Log - Dragomer«.
2. člen
Dopolnitev Splošnih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 154442
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2011-2111-0033
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost