Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010

Kazalo

5006. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj, stran 14747.

Na podlagi devetega odstavka 23. člena, enajstega odstavka 25. člena, devetega in desetega odstavka 26. člena in četrtega odstavka 28. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj
1. člen
V Uredbi o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05) se za prvim odstavkom 3. člena doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za objekte, starejše od pričakovane življenjske dobe, se O(n) iz prejšnjega odstavka izračuna na naslednji način:
kjer je:
– N verjetna življenjska doba, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode,
– n dejanska starost stavbe, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode,
– A absolutna življenjska doba, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »0,05 x S(standard) x C(m²)« doda besedilo »oziroma manjša od 50% povprečne višine sredstev, izračunane v okviru posameznega programa za odpravo posledic nesreče, kot povprečje vseh potrjenih škod na stanovanjih«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom »0,05 x S (pred-obnovo) x C(m²)« pika nadomesti z vejico in doda se besedilo »oziroma manjša od 50% povprečne višine sredstev, izračunane v okviru posameznega programa za odpravo posledic nesreče, kot povprečje vseh potrjenih škod na stanovanjih.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Za prvim odstavkom 4. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za objekte, starejše od pričakovane življenjske dobe, se O(n) iz prejšnjega odstavka izračuna na naslednji način:
kjer je:
– N verjetna življenjska doba, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode,
– n dejanska starost stavbe, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode,
– A absolutna življenjska doba, ki je določena v skladu s predpisom s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »0,05 x S (po-obnovi) x C(m²)« doda besedilo »oziroma manjša od 50% povprečne višine sredstev, izračunane v okviru posameznega programa za odpravo posledic nesreče, kot povprečje vseh potrjenih škod na gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva,«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2009-2511-0057
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina