Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4989. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
4990. Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
4991. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria

Drugi akti

4988. Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNPK0811-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5005. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
5006. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj
5007. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Drugi akti

5008. Odločba o imenovanju Tanje Bergoč za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
5009. Odločba o imenovanju Barbare Bavdež Žlajpah za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4993. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
4994. Merila za prehode med študijskimi programi
4995. Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
4996. Merila za uvrstitev v register strokovnjakov
4997. Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
5010. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5011. Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Lendava

4998. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Lendava

Majšperk

4999. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Majšperk

Mirna Peč

5000. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra

Mozirje

5001. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje

Rogaška Slatina

5002. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

Sveta Ana

5003. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana

Zreče

5004. Cenik daljinskega ogrevanja

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

146. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Slovaške republike o vzajemnem zastopanju diplomatskih predstavništev in konzulatov obeh držav v vizumskih postopkih

Ministrstvo za zunanje zadeve

147. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
148. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti