Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3217. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8657.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah na 19. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s
- parc. št. 422, vpisane v vl. št. 258, katastrska občina 1654 Žilce;
- parc. št. 1754/2, vpisane v vl. št. 465, katastrska občina 1680 Žerovnica;
vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00107/2009
Cerknica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.