Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2105. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 5979.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, 113/05 - ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08 in 48/09) se v 6. in 10. točki 2. člena besedi »Novi kot« nadomestita z besedama »Novi Kot«, v 10. točki pa se črta tudi zadnji stavek.
2. člen
V prvi alinei 3. člena se za besedo »unije« postavi vejica in doda besedilo »za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih postopkih in opustitev zavarovanja v tranzitnih postopkih«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- Carinski urad Jesenice za upravljanje sistema kvot in podatkovne baze TARIC ter za izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega blaga, ki je predmet količinskega nadzora ali količinskih omejitev, za registracijo oseb iz tretjih držav v Republiki Sloveniji ter dodeljevanje številk EORI in pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;«.
V tretji alinei se pred podpičjem doda besedilo »ter za sprejem in obravnavo skupnostnih zahtev za carinsko ukrepanje na področju varstva pravic intelektualne lastnine«.
V četrti alinei se pred podpičjem doda besedilo »ter za obravnavo zahtevkov in izdajo potrdil za pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)«.
V šesti alinei se pred podpičjem doda besedilo »ter za obravnavo zahtevkov in izdajo enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP)«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-18/2010/4
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-1611-0012
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti