Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1631. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 4733.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-5/2010/S-03, z dne 22. 4. 2010, Geoplin Plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 26/10) se v 2. členu točka d. spremeni tako, da se glasi:
»d. cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 0,2572 EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati 1. maja 2010.
Št. 02/2010
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EVA 2010-2111-0062
Geoplin Plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., l.r.

AAA Zlata odličnost